Choď na obsah Choď na menu
 


ZMYSEL RODINY

Myšlienky z knihy Zmysel človeka - Jean Lacroix

Zmysel rodiny

Zmysel rodiny vyplýva z toho, že rodina je domovom lásky, to znamená miestom dokonalej reciprocity.

 Muž sa stáva plne mužom a žena sa stáva plne ženou práve v manželstve, a táto mužskosť a táto ženskosť môže byť plne dosiahnutá len vo vzájomnom  vzťahu vo vnútri spoločenstva rodiny. 

Manželstvo, toto trvalé a zaručené vyznanie, sa naopak javí  práve vo svojej intimite, ako vzájomné objavovanie jedného z manželov druhým, a to vo vnútri akéhosi spoločenstva.

Zasnúbiť sa znamená otvoriť sa vzájomne jeden druhému tak, aby bolo možné poznať, či obe bytosti budú môcť splynúť v sebe na celý život a naveky.

 

Aby sa dve bytosti, ktoré sú   tak veľmi odlišné a tak zložité, ako sú muž a žena, mohli dobre poznať a mať sa radi tak, ako sa sluší a patrí, k tomu nestačí ani celý ľudský život. (Auguste Comte)

Základ rodiny spočíva v čine, ktorým obaja manželia prekonávajú rozpor odlišného pohlavia a nachádzajú sami seba tým, že sa odovzdávajú jeden druhému.

Milovať znamená usilovať sa čo najviac o splynutie v jedinú bytosť, ale nie celkom stratiť svoju vlastnú existenciu. 

Keď sa dvaja  ľudia milujú, neznamená to,  že sa ich dva subjekty akosi rozpúšťajú, rozplývajú jeden v druhom, že sa odvracajú od všetkého ostatného, a tak vidia svoj jediný  objekt jeden v druhom.

 

Milovať sa, to naopak znamená, že sa milujúci vzájomne tak zblížia, že obaja majú rovnakú perspektívu.

Dieťa umožňuje mužovi i žene uvedomiť si ich zjednotenie  prostredníctvom niekoho tretieho.

Každá ozajstná láska spočíva v tom, že sa dvaja ľudia milujú v niekom treťom. (Kierkegaard).

Láska, to pre muža i ženu znamená, že chcú mať spolu deti.

V tomto svete telesnosti, predstavuje manželská  dvojica a rodina vrcholný článok ľudskej jednoty. (Gabriel Madinier)

Manželia tým, že sa vzájomne uznávajú, uznávajú i svoje deti.

Samotný fakt narodenia človeka, teda jeho narodenia vo vnútri rodiny ako inštitúcie už ukazuje, že človek je tvor závislý nielen biologicky, ale i spoločensky a duchovne.

Dieťa je skutočne prijaté a uznané v rodine, keď ho rodina vychováva, t.j. stará sa o jeho výchovu a zodpovedá za ňu.