Choď na obsah Choď na menu
 


VÝSTUP NA HORU MANŽELSTVA

Modlitba

Pane, neraz sa cítim v mojom manželstve veľmi znechutený, znechutená. Mal som toľko očakávaní!  Prv, než som sa oženil, prežil som toľko krásnych chvíľ snívanim. Teraz však vidím, že veci sú veľmi odlišné. Pod vplyvom mojich emócií som neraz chcel odísť a snívať o nejakom ďalšom vzťahu. Ale potom som si vďaka tebe uvedomil, že by to bol len ďalší sen a nič viac než iba sen.

Pomôž mi, môj Pane, aby som sa nepozeral na svoje manželstvo ako na zlyhanie, ale ako na výzvu.

Pomôž mi pochopiť, že moje manželstvo je silné nie vtedy, keď sa pokúšam zmeniť svojho partnera, ale vtedy, keď sa pokúšam zmeniť môj prístup.

 Pomôž mi prijať moju manželku takú, aká je.

Pomôž mi prijať môjho manžela takého, aký je.

Pomôž mi pochopiť, že láska a iba láska môže budovať naše manželstvo.

Amen.

 

Modlitba

Môj Pane, toľko ráz som sa obrátil k tebe a prosil som ťa o zdravie,   prácu a všetko možné. Ale dnes ťa prosím o niečo, o čo som nikdy neprosil: daj mi svetlo, daj mi rozum, daj mi dar zdieľania s mojím manželským partnerom a deťmi. Daj mi odvahu, aby som sa dokázal podeliť o svoje pocity a aby som dokázal počúvať a položiť ruky na zranenia mojej manželky alebo manžela. Zošli na mňa moc Ducha Svätého,aby som žil podľa ideálov kresťanského manželstva.

Amen

 

Modlitba

Môj Pane, koľko ráz som posudzoval alebo odsudzoval svoju manželku, svojho manžela! Nikdy som si neuvedomil – alebo nechcel som si uvedomiť – že za každým konfliktom je hlbší problém. Často prežívame konflikty, hoci sa navzájom milujeme. Nemáme trpezlivosť ani čas, aby sme sa zastavili, navzájom sa zdieľali a v ovzduší pokoja došli k spoločnému záveru. Odpusti nám, môj Panne, a pomôž nám zmeniť naše postoje.

Som si istý, že s tvojou pomocou môžeme viesť lepší manželský život, radostnejší a menej komplikovaný. Spolieham na teba a ďakujeme ti.

Amen.

 

Modlitba

Pane Ježišu, často sa rozhnevám. Keď sa upokojím, uvedomím si, aký som blázon. Strácam pokoj v srdci pre malichernosti. Je isté, že vždy ukazujem prstom na iných, ako keby to bola ich vina, nie moja. A chápem, že som taký detinský, keď neviem ovládať seba a svoje emócie.

Dnes , môj Pane, vkladám svoj hnev do tvojich rúk. Vylieč ma z neho a zošli mi dar pokory, vľúdnosti a miernosti.

Amen.

 

Modlitba

Môj Pane, nestvoril si nás, aby sme boli smutní, preťažení a napätí. Stvoril si nás, aby sme boli šťastní, radostní a vyrovnaní. Stvoril si nás, aby sme žili v jednoduchosti a nekomplikovali si život. A predsa, ani po toľkých rokoch, sme sa nenaučili, ako máme žiť. Sme posadnutí svojimi zámkami z piesku, zabúdame na krásu mora a objatie vánku.

Nauč nás, ako máme žiť, môj Pane. Nauč  nás, ako si máme vážiť každý moment manželského života, ale aj života mimo manželstva.

Nauč nás  tvojej múdrosti.

Nauč nás zjednodušovať komplikované veci, namiesto komplikovania jednoduchých vecí. .

Amen

 

Modlitba

Môj Pane, zjednotil si nás v manželstve  nie preto, aby sme sa dožadovali našich práv, ale preto, aby sme si bezvýhradne navzájom pomáhali a milovali sa. Neraz upadáme do zmätku kvôli našim úlohám.. Ale tam, kde je láska, všetok zmätok zmizne. Vždy nás spájaj, Pane. Pomôž nám, aby sme sa nebáli spoločne sa rozhodovať. Pomôž nám, aby sme sa nedožadovali svojich práv, ale skôr, aby sme sa cvičili vo vzájomnej láske bez akýchkoľvek výhrad. Zostaň v centre našich životov. S tebou dokážeme prekonať všetky prekážky v našom manželstve.

Ďakujem ti,  môj Pane.

Amen.  

 

Modlitba

Pane, teraz sa chceme modliť za našich svokrovcov. Prostredníctvom  manželstva s mojím partnerom si mi dal ďalšiu rodinu: ďalšiu mamu a ďalšieho otca. Uvedomujeme si, že nás milujú oboch a chcú pre nás to najlepšie. Pomôž im aj nám, aby sa tento vzťah nikdy nerozpadol. Daj nám vo vzťahu k nim súcitné srdce, najmä v ich starobe. Daj, aby sme ich nikdy neposudzovali, a zachovaj ich zdravých na tele, duchu a duši. Zverujeme ich do tvojej starostlivosti. Ďakujeme ti, Ježišu.

Amen

 

Modlitby z knihy : Výstup na horu manželstva, napísal Páter Elias Vella - františkán minorita