Choď na obsah Choď na menu
 


ZÁZRAČNÝ OBRAZ

Zasvätenie rodiny Panne Márii Guadalupskej

V Mexiku, v Guadalupe, je v Bazilike vystavený obraz Panny Márie, ktorý nebol namaľovaný ľudskou rukou, ale vznikol zázračne v decembri 1531.

obrazok-554a--small-.jpgVtedy sa päťdesiatsedemročnému Indiánovi, svätému Juanovi Diegovi zjavila Panna Mária. Predstavila sa ako  Nepoškvrnená Panna Mária, Matka pravého Boha, cez ktorého všetko žije, Pána všetkých vecí, Pána neba i zeme. Požiadala ho, aby išiel za biskupom a oznámil mu jej prianie, aby na vŕšku Tepeyac postavili kostol. Povedala mu, že v ňom celú svoju lásku , svoj súcit a milosť, svoju pomoc a ochranu chce preukázať a venovať ľuďom: „Ja som vaša  milostiplná Matka, Matka všetkých ľudí, všetkých tých, ktorí ma ľúbia, ktorí ku mne volajú, ktorí majú ku mne dôveru. Tu chcem vypočuť váš plač a vaše starosti, zmierniť a liečiť vaše utrpenie, vašu núdzu a nešťastie. Tu vám budem utierať slzy:  „Ako dôkaz zjavenia pre  biskupa, Juanovi dala natrhať zázračné kastílske ruže. Juan dal ruže  do zástery, ktorú pred biskupom otvoril. Vtedy sa na zástere objavil zázračný obraz Panny Márie. Tento obraz je odvtedy uchovávaný v kostole. Vyložený je k úcte pre všetkých veriacich. Vedecké komisie na skúmanie obrazu zistili nasledovné:  Na obraze niet farbív, vlastne nevieme, ako je možné , že obraz vôbec vidíme. Konštelácia 46 hviezd na plášti zodpovedá konštelácii hviezdnej oblohy 12. decembra 1531 nad Mexikom. Obraz má teplotu ľudského tela 36,6°  C. Látka je zozadu priehľadná, preto z druhej strany vidno zrkadlovo tento obraz. Zafarbenie, ktoré vidíme sa nedotýka plátna, ale sa voľne vznáša tri desatiny milimetra nad povrchovom. Zreničky živo reagujú na približujúce sa svetlo. Priložením fonendoskopu na lono Panny Márie je počuť tlkot malého Ježiška – 115 úderov za minútu. Pri 2 500 násobnom zväčšení, v zreničke oka vidieť 13 osôb – scénu, keď Juan odovzdával ruže biskupovi. Takúto miniatúru nie je možné ani dnes vytvoriť. Vedci konštatujú viacnásobný zázrak.

 Mária, Matka naša, skry nás pod svoj plášť!