Choď na obsah Choď na menu
 


ZAUJIMAVÉ CITATY

Život je kúsok času, ktorý bol daný našej slobode.

Abbé Pierre

A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám.

1 Jn 4,16

Mnohí si zúfalo uvedomujú: Priveľa som hrešil. A zabúdajú, že všetky ich hriechy sú ako kvapka vody v porovnaní s morom Božej lásky.

Sv. Silván z Athosu

Dobre vieme, ako súdi otec. Dobre vieme, ako otec súdil syna, ktorý odišiel a vrátil sa. Vždy je to nakoniec otec, kto viac plače. Tak toto im môj syn rozprával. Môj syn im vyjavil tajomstvo samotného súdu.

Charles Péguy

Som presvedčená, že keby nik nepotreboval spásu, len ja sama, Boh by iba pre mňa urobil všetko, čo urobil. A tak by mal uvažovať každý.

Sv. Juliána z Norvichu

Milosrdenstvo je naše srdce, ktoré sa otvorí núdzi druhého. Ak trpíš, bolí ma to. A moje srdce ide v ústrety tvojej núdzi a snaží sa ťa chrániť, brániť a bojovať proti tomu, čo ťa gniavi.

Stan Rougler

Naučme sa mať súcit  s nedostatkami blížneho. Majme na pamäti, že keby nad nami nedržal Boh svoju ruku, konali by sme ešte horšie.

Sv. Filip Neri

Opísať mravy a život mníchov je veľmi ťažké. Keby som tvrdil, že sú všetci dobrí, nevyhol by som sa lži, ak by som však nazval všetkých zlými, podozrivý by som bol ja. Musím však vyznať, že všetci, ktorých som spoznal, boli lepší ako ja.

Barský (cestovateľ)

Vo vyprahnutosti a v prázdnote sa duša stane pokorná. Niekdajšia pýcha človeka zmizne, keď už v sebe nenachádza nič, čo by ho oprávňovalo hľadieť na iných zvrchu.

Sv. Edita Steinová

Ježiš nikdy nepovedal: Miluj svojho blížneho okrem komunistov.

Madeleine Delbrélová

Niektorí hovoria: "Použije to na zlé veci." Nech to použije, ako chce. Chudák bude súdený za to, čo urobil s vašou almužnou, a vy budete súdení za almužnu, ktorú ste mohli dať, a nedali ste.

Sv. Ján Mária Vianney

Je dobré pocítiť svoju slabosť, aby sme potrebovali milosrdenstvo.

Marie-Eugéne od Dieťaťa Ježiša

Ak niekto cestuje s ľahkým kufríkom, má na stanici pomôcť do vlaku tomu, kto svoju batožinu nevládze uniesť. Nesťastná povaha je veľmi ťažká batožina, bez pomoci iných sa sotva dá uniesť.

Tomáš Špidlík

Nemysli si, že keď v nejakom človeku nežiaria cnosti, na aké myslíš ty, nebude mať veľkú cenu pred Bohom pre to, na čo ty ani nepomyslíš.

Sv. Ján z Kríža

V kapitalizme máme tendenciu považovať dávanie za investíciu, za prostriedok zisku. Ježiš však učil, že zisk je prostriedkom na dávanie, a nie naopak.

Peter Kreeft

Nikdy, vôbec nikdy nie je Boh trýzniteľom ľudského svedomia. Našu minulosť ukryl do Kristovho srdca a o našu budúcnosť sa už postaral.

Roger Schutz

Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou.

1 Kor 15, 10

Tak ako sa učíme študovať študovaním, hovoriť hovorením, behať behaním a pracovať prácou, tak sa učíme milovať Boha a človeka milovaním. Kto si vyberá inú cestu, blúdi.

Sv. František Saleský

Svojím vtelením sa Boží Syn istým spôsobom spojil s každým človekom.

Gaudium et spes

Zaspala som, ale moje srdce bdelo.

Pies 5, 2

Iní si vytvárajú taký obraz Boha, že predstava, ktorú odmietajú, vôbec nie je Boh evanjelia.

Gaudium et spes

Nikdy sa mi nepáčila myšlienka, že Božie milosrdenstvo sa zastavuje na hraniciach viditeľnej Cirkvi. Boh je pravda. Kto hľadá pravdu, hľadá Boha, či už si to uvedomuje, alebo nie.

Sv. Edita Steinová

Radi konajú dobro, ale chceli by, aby to nebolelo. Radi by navštevovali chorých, ale to by ich tí chorí museli sami prísť navštíviť. Vedia, kto by potreboval peniaze, dokonca dobre vedia, že ich dotyčný potebuje, čakajú však, až kým sám príde o ne požiadať.

Sv. Ján Mária Vianney

Existuje psychické ochorenie, ktoré sa nazýva agorafóbia (strach z veľkého priestoru). Zdá sa, že touto chorobou trpel cár Peter Veľký. Vždy si dával stavať malé domy s malými izbami. Tá istá choroba sa vyskytuje, žiaľ, aj v dejinách náboženstva.

Alexander Meň

Dnes vidíme ľudí, čo pre neužitočné maličnosti vyhlasujú vojnu, a vo svojej ohromnej nevedomosti a arogancii sa snažia do zla zatiahnuť čo najviac iných. A do toho všetkého sa primiešava viera, a oni potom vláčia po svojich súkromných sporoch posvätné Božie meno. A nie je nič bolestnejšie, keď sa nakoniec preto ľudia začnú nenávidieť.

Sv. Gregor z Nyssy

Boh je láska, preto aj každé kázanie musí vychádzať z lásky. Iba vtedy bude spásonosné pre toho, kto káže, aj pre toho, kto počúva.

Sv. Silván z Athosu

Pochopila som, že hoci ich dôstojnosť je väčšia ako dôstojnosť anjelov, neznamená to, že sú menej slabí a krehkí ľudia.

Sv. Terézia z Lisieux

Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.

Mk 7, 15

Láska, ktorej zdrojom je Boh, sa podobá prameňu vyvierajúcemu z hlbín. Jeho prúd neprestáva plynúť.

Sv. Izák Sýrsky

My milujeme, pretože on prvý miloval nás.

1 Jn 4, 19

Zmysel milosrdenstva nespočíva iba v tom, že obracia súcitnú pozornosť na zlo, či už mravné, fyzické alebo hmotné. Vo svojej vlastnej podstate sa milosrdenstvo prejavuje ako znovuocenenie, ako dolovanie dobra spod vonkajších nánosov zla, ktoré je na svete a v človeku.

Ján Pavol II.

Pán nás miluje viac, ako sme my schopní milovať sami seba.

Sv. Silván z Athosu

Perfekcionizmus je hriech. Je to diabolská ilúzia, lebo nič na tomto svete nie je dokonalé. Popierať túto nedokonalosť by znamenalo siahať na dokonalosť lásky Ježiša Krista, ktorý nás miloval, hoci sme vôbec neboli hodní jeho lásky. Ak chceš milovať nadprirodzene, miluj ľudí v ich nedokonalosti.

Brat Efraim

Zjavenie a viera nás nabádajú, aby sme o tajomstve Boha, Otca milosrdenstva, neuvažovali len abstraktne, ale aby sme sa v Kristovom mene a v spojení s ním k tomuto milosrdenstvu utiekali.

Ján Pavol II.

Prosím Pána o milosť, aby mi nedovolil vstúpiť do raja, kým tam predo mnou nevojde posledný z mojich duchovných synov, poslydný z tých, ktorí mi boli zverení.

Páter Pio

Rozhovor s Bohom, ktorý sa začína vyznaním mojich zlyhaní, nevedie k depresií. Je oslobodzujúci.

Emília Griffinová

Keď odstrániš sprostred seba jarmo, kývanie prstami a reči zločinné a ponúkneš hladnému svoj súcit, ubitú dušu nasýtiš: vyjde vo tme tvoje svetlo a tvoja temnosť bude ako poludnie.

Iz 58, 9-10

Pokiaľ sa ja, ktorý som taký, aký som, môžem v určitom zmysle považovať za kresťana, prečo by mali rôzne neresti iných ľudí dokazovať, že ich viera je iba pretvárkou a konvenciou?

C. S. Lewis

Ľahko pochopíte, že slabý potrebuje silného, ale zrejme ťažko porozumiete tomu, že práve tak silný potrebuje slabého.

Jean Vanier