Choď na obsah Choď na menu
 


HYMNUS NA LÁSKU

 "Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by  som vrchy prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne...

A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri, no najväčšia z nich je láska."  

1 Kor 13, 1-13

                                                                                                                                                    

"Každú medzeru vo svojom živote  vyplň láskou."

Amado Nervo

 

"Iba ten je človekom, kto žije s druhým  pre druhého, čím sa sám mení a zvnútorňuje."

P. Lain Entralgo

 

"Iba v živom vzťahu s druhou osobou sa človek stáva tým, kým skutočne je."

Gabriel Marcel

 

"Sme povolaní k láske. Láska, to nie sú slová, ale skutky."

Matka Terézia z Kalkaty 

 

"Z energií vo vesmíre je tou najtajomnejšou, najveľkolepejšou a najuniverzálnejšou láska."

Teilhard de Chardin

 

"Usmievajte sa jeden na druhého. Usmievajte sa na ľudí okolo seba. Nezáleží na tom, na koho sa usmievate. Pomôže vám to vytvoriť svet, kde bude viac lásky."

Matka Tereza