Choď na obsah Choď na menu
 


ĎAKUJEM

Žiaden človek sa neochudobňuje, keď je dobrý k druhým. Presne naopak: láska, ktorú darujeme ostatným, sa nám niekoľkonásobne vráti.

Príslovie hovorí:  Šťastie sa narodilo ako dvojča – musíme sa oň deliť. To isté platí o láske. Láska zdvojnásobuje silu, robí človeka vynaliezavým, vnútorne slobodným a radostným. Poďakovať sa ostatným by nemal byť pre nás žiaden problém. Pochváliť ich za služby, priateľstvo, ochotu pomôcť, náklonnosť, za pocit domova a istoty.

Keby sme svojim blízkym z času na čas povedali: „ste cennejší, ako tušíte,“ prežívali by sme väčšiu spokojnosť.

Ďakujem ti za to, že si, a že si taký, aký si. Za tvoju stálu ochotu odpúšťať, za súcit, za tvoju starostlivosť o mňa, za pozornosť, ktorú mi venuješ.

Ďakujem ti za veľa vecí, ktoré vôbec nie sú samozrejmé.

Ďakujem ti za tvoju blízkosť, za tvoje výrečné ticho. Skutočne mlčať dokážu len dobrí ľudia. Ľudia, ktorí nechcú druhých ponížiť a využiť. Ľudia, ktorí sa dokážu stiahnuť v prospech druhého. 

Ďakujem ti za úprimnosť, za kritický postoj voči mne, za tvoje premyslené napomenutie, za tvoju skutočnú starosť o mňa.

Ďakujem ti za otvorenosť, za cit pre pravdu, za tvoje múdre sprevádzanie, rozumné upozornenia, hodnotné pripomienky, za tvoje komentáre, ktoré vedú k zamysleniu.

Ďakujem ti, lebo si pochopil, že všetci bez výnimky sa môžeme učiť z našich chýb, a preto ma nenecháš robiť hlúposti, ale ma včas láskavo upozorníš.

Ďakujem ti za trpezlivosť so mnou a mojimi slabosťami či chybami. Ďakujem ti za pochopenie, že sa nevraciaš k minulosti,  nechceš viac rozvíriť bolestné spomienky.

Ďakujem ti, že chápeš trpezlivosť ako čosi viac, než len čakanie či nevšímavosť.

Chcem ďakovať tebe a všetkým, ktorí tak ako predtým i teraz píšu listy – možno aj ľuďom, ktorí sú obzvlášť vnímaví na tieto prejavy lásky.

Chcem poďakovať tebe a všetkým, ktorí mi občas napíšu, za ich vernosť, otvorenosť a záujem.

Chcem poďakovať tebe a všetkým, ktorí mi chcú dať prostredníctvom listov alebo pohľadníc vedieť,  že sa z toho tešia.

Chcem ti ďakovať za tvoje telefonát y, za tvoje dobré želania, za tvoju starosť o mňa, za tvoje stále sa opakujúce otázky o mojom zdraví.

Chcem ti ďakovať za tvoju náklonnosť, za ochotu počúvať, za dobré tipy a rady, za tvoj čas a za to, že ti na mne záleží.

Chcem ti ďakovať za dôveru a priateľstvo. Som rád a som vďačný za to, že jestvuješ!

Ďakujem ti za dar času, za tvoju pozornosť, za tvoje kamarátstvo, za tvoju samozrejmú prítomnosť.

Ďakujem ti, že si si našiel čas dokonca aj na dovolenke a poslal si mi pohľadnicu, že si na mňa myslel počas slávnostných dní a prial si mi rýchle vyzdravenie, keď som ležal v nemocnici.

Ďakujem ti za vernosť, spoľahlivosť a stálosť. Ďakujem, ďakujem za nezaplatiteľný dar tvojho času.

Ďakujme prírode za jej veľkorysosť!

Mnohým ľuďom dlhujeme vďaku za ročné obdobia nášho života.

Mnohým sme veľa dlžní: rodičom, vychovávateľom, učiteľom, tým, ktorí nás sprevádzali na našej ceste, tým ktorí nám ponúkli domov, ale aj tým, ktorí sú voči nám s láskou kritickí.

Chceme byť vďační za všetko, čo v nás nechal Boh a blížni rásť, klíčiť a dozrievať. Naša úroda nech pretrváva dlhšie ako ročné obdobia – až do večnosti.

Všetci sme vďační druhým ľuďom za mnoho v našich životoch. Ľuďom, ktorí nám pomohli, ktorí nás povzbudili, ľuďom, ktorí pri nás stáli aj vtedy, keď nás ostatní opustili. Ty – my všetci – chceme Bohu ďakovať za jeho lásku. Prebúdza v nás nádej – aj pre nový rok. Z nej pramení naša odvaha znova dôverovať svetu. Prúdi z nej pre nás sila znášať nedokonalé a nedať priestor rezignácií.

Ďakujeme všetkým, ktorí pri mne stáli a stoja. Patrí k nim veľa svetoznámych svätcov, ale aj mnohí takmer neznámi.

CITÁTY

„Čas je náš najvzácnejší dar od Boha. Zaobchádzajme s ním teda tak, aby sme  dávali najavo, že si ho vieme vážiť.“     

                                                                                              August Strindberg

„V našom živote nemajú cenu roky, ale život prežitý za tie roky.“  

Adlai E. Stevenson    

„Láska niekedy necháva čas plynúť, no čas necháva lásku plynúť stále.“

Henri Monnier  

„Každé poďakovanie je nový začiatok.“

Wermer Steinberg

„Tomu, kto vie čakať, čas otvorí každú bránu.“

Čínske príslovie

„Naozajstný priateľ vždy uhádne, kedy ho ten druhý potrebuje.“

Jules Renard

„Každá dobre využitá chvíľa sa stáva pokladom.“

Svätý Ján Bosco

„Vo svete nikdy nie je nedostatok zázrakov, nedostatočná je len naša schopnosť ich vidieť.“

Gilbert Keith Chesterton

„Časy sú zlé, vravia podaktorí. Keby žili dobre, aj časy by boli dobré, veď časy, to sme my!“

Svätý Augustín

„Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.“

Kniha prísloví

„Verný priateľ je ako balzam a najmocnejšia záštita.“

Svätý Ján Zlatoústy

„Je čosi, čo musíme najskôr darovať, aby nám to patrilo – čas!“

Heinrich Spaemann

„Najkrajšia vďaka za Božie dary spočíva v tom, že ich podávame ďalej.“

Kardinál Faulhaber

„Jestvovnie je jedinečné. Musíme mať len odvahu žiť svoj vlastný život.“

Peter Rosegger

„Vďačnosť je jediný nezištný cit, akého sme schopní.“

Alexandre R. Vinet

„Žiaden zomierajúci nie je taký veľký, že by nemohol byť zahrnutý do modlitby.“

Bertold Brecht 

„Ďakujte a všetci vzdávajte úctu, vy ľudia na svete!“

Paul Gerhardt

„Perla perlorody je vlastne jej chorobou. Ďakuj nebu za každú bolesť, lebo ťa zošľachťuje.“

Friedrich Rückert

„Pri každom novom utrpení pobozkám kríž svojho Učiteľa a poviem mu: Ďakujem nie som ťo hodna. Myslím si totiž, že jeho sprevádzalo utrpenie po celý život a ja si nezaslúžim, aby jeho Otec zaobchádzal so mnou rovnako ako s ním.“

                                                                      Bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice

„Ak nie sme najprv vďační za to, že žijeme, nevieme ani kto sme a čo znamená žiť.“

Thomas Merton

„Každý z vás je darom pre mnohých ľudí. Usilujte sa o to, aby to tak zostalo. Tak dlho, pokiaľ budete žiť.“

Adalbert Ludwig Balling

„Naozaj sa patrí, aby sa človek naučil byť vďačný. Musí sa zbaviť nevšímavosti a nemyslieť si, že má nárok na všetko. V skutočnosti nemá nárok na nič, všetko je totiž dar od Boha.“

Romano Guardini

„Jestvuje len jedna zbraň, len jeden liek proti smútku – vďačnosť.“

Ida Friederike Görres