Choď na obsah Choď na menu
 


CITÁTY Z KN

Človek môže stratiť svoju identitu, ale nemôže zo seba striasť zodpovednosť.

Benedikt XVI.

 

 Ak poznáš tvár človeka, neznamená to, že poznáš jeho srdce.

Čínske príslovie

 

Človek, ktorý hovorí pravdu a šíri ju, máva zvyčajne rozžiarenú tvár.

Robert South

 

Buďme si istí, že aj keď nám všetko chýba, nikdy nám nebude chýbať Boh, ktorý je a aj má byť naše všetko.

Sv. František Saleský

 

Staňte sa čestným človekom a získate istotu, že na svete je menej o jedného darebáka.

Thomas Carlyle

 

Veriť neznamená zhromažďovať istoty, ale vedieť pochybovať.

Anthony de Mello

 

Hľadať ľudí, ktorých by ste milovali... to je tajomstvo a úspech celého života.

Antonín Sova

 

Naša generácia bude jedného dňa ľutovať nielen zlé slová a skutky zlých ľudí, ale aj neospravedlniteľné mlčanie dobrých.

Martin Luther King ml.

 

 Slobodné a bezvýhradné darovanie vášho života Kristovi a blížnym je asi tým najnaliehavejším svedectvom pre spoločnosť, v ktorej sa zisk stal idolom.

Bl. Ján Pavol II.

 

Skoro vždy je tá správna cesta najťažšia.

Francois Mauriac

 

Usilujte sa vždy spájať lásku s pokorou, lebo bez pokory sa nezaobídu ani ľudia, ktorí sa už osvedčili na ceste dokonalosti.

Sv. František Saleský

 

Dbaj na to, aby tvoj život bol svedectvom lásky.

Damián Marián Szulowski

 

K svätosti je potrebná trvalá a umiernená radosť, verné plnenie stavovských povinností a povinností voči Bohu a svedecká a apoštolská prítomnosť medzi druhými.

Sv. Ján Bosco

 

Čo sa nikdfy nezmení, aj keď sa všetko zmení? Láska!

Soren Kierkegaard

 

Aká veľká zvrátenosť, opovážlivosť obliekajú do rúcha smelosti, rozumnú zdržanlivosť nazývajú zbabelosťou, obozretného pokladajú za bojazlivého, čo je veru dosť nebezpečný omyl.

Lucius Annaeus Seneca

 

 

Láska bez úcty nemôže dôjsť ďaleko, ani vzlietnuť vysoko, ako anjel s jedným krídlom.

Alexander Dumas st.

 

 Zo všetkých otcov má najlepšie nervy Boh.

Tomáš Janovic

 

Úctu človeka k sebe samému treba takmer nanovo objaviť. Zakorenená je vo všeobecne zabudnutej pravde, že sám Boh si nás váži.

Romano Guardini

 

Zle oblečený je ten, kto nenosí na tvári úsmev.

Percy Bysshe Shelley

 

Pole má oči, les uši, správaj sa všade, ako sa sluší.

Slovenské príslovie

 

Upravený vzhľad svedčí o akejsi predstave krásna a o sklone k slušnosti.

Epiktetos

 Kríž vo svete plnom odrazov je schopný naplniť svojím svetlom celý svet.

  Pau del Rosso

 

 Kto sa vyhýba krížu, vyhýba sa životu.

Benedikt XVI.

 

Čím viac milkuješ, tým viac trpíš.

Henri-Frédéric Amiel

 

Čím viac sa človek pokúša vyhnúť utrpeniu, tým viac trpí, pretože ho začínajú mučiť nepodstatné alebo bezvýznamné vec.

Albert Einstein

 

Je rozdiel medzi pasívnym dobrom a aktívnym dobrom. To druhé, podľa môjho názoru, znamená venovať čas a energiu tomu, aby človek zmiernil bolesť a utrpenie. Vyžaduje si to, aby človek šiel, vyhľadal tých, ktorí trpia a sú v ohrození, nie iba žiť vzorne pasívnym spôsobom a nekonať zlo.

Nicholas Winton

 

Človek sa naplno prejaví, až keď si zmeria svoje sily s prekážkou.

Antoine de Saint-Exupéry

 

Každé malé utrpenie robí človeka silnejším a pomôže prekonať väčšie utrepnia.

Čínske príslovie

 

Láska k Ježišovi má natoľko naplňať našu myseľ i naše srdce, že už viac nebudeme venovať pozornosť ľudským citom.Sám Ježiš bude žiarlivo ochraňovať srdcia tých, ktorí sa mu darovali.

Bl. Matka Tereza

 

Moja spása spočíva v tom, že načúvam a odpovedám.

Thomas Feverel Merton

 

Kde je viac lásky,  tam je pravda, pretože tam je Boh a jeho kráľovstvo.

Sv. Hildegarda z Bingenu

 

V kráľovstve lásky nie sú roviny. Buď ideš hore, alebo dole.

Fulton J. Sheen

 

Celý život je ustavičnou príležitosťou stretnúť Ježiša.

Romano Gukardini

 

Nie sú sivé dni. Sú len unavené oči, ktoré nechcú vidieť ich sviatočnosť.

Ján Werich

 

Neboj sa tigra, ktorému sa narodili tri mláďatá, ale boj sa človeka, ktorý má v hrudi dve rôzne srdcia.

Čínske príslovie