Choď na obsah Choď na menu
 


CITÁTY Z KALENDÁRA

Len v láske poznáš pravdu.

K svätosti máme možno ešte ďaleko, ale Božia pomoc je nám blízko.

Ťažká, veľmi ťažká je cesta ku svätosti, ale dosiahnuť ju je neopísateľne nádherné. 

Len skutočná láska dokáže prebúdzať do života.

Keď Boh vstúpi do tvojho srdca, obdarí aj tých, ktorých v ňom nosíš.

Nie slová, ale hlas srdca je dôležitý.

Láska je dychom života.

Poznanie prichádza v tichu. Stíš sa.

Človek je schopný povedať veľa málom. Dokonca i mlčaním.

Boh vie, prečo ťa dal práve tam, kde si teraz.

Čím viac sa cítiš slabá, tým viac dôveruj Bohu.

Tvoj život bude tým hodnotnejší, čím viac doň vložíš lásky.

Krása a úsmev sú tiež Božie dary, ktoré majú slúžiť dušiam.

Ber si príklad od slnečnice a pozeraj sa smerom k Bohu aspoň tak, ako ona na slnko.

Nenechávajme Ježiša v samote Getsemanskej záhrady.

Odovzdaj sa do Božieho milosrdenstva. Vlož doň všetky svoje prosby.

Keď poprosíš v dôvere Boha o pomoc, neznamená to ešte, že ty už nemáš nič robiť. Pričiň sa.

Životom sa všetko začína, životom i všetko pokračuje.

Netráp sa, kráčaj ďalej, aj tvoje chybičky majú svoj význam.

Len čo sa začneš opúšťať, dáš príležitosť, aby vošlo do teba niečo, čo je zlé. Uvedom si to.

Ak si sám, hľadaj ďalšieho, ak ste viacerí, hľadajte osamelých.

Lásky tu na zemi nie je nikdy dosť v porovnaní s tým, koľko jej na nás čaká v nebi.

Na tomto svete nie je nikto dospelý. Všetci sme iba deti, lebo všetci sa po celý život učíme.

Vedomie Božej prítomnosti v nás i vôkol nás robí život ľahším.

Pekné spomienky nás môžu veľmi potešiť vo chvíľach smútku.

Nikdy sa nvzdávaj v boji o záchranu duše svojho blízkeho, ktorý je spútaný hriechmi, lebo Božie milosrdenstvo je naozaj vznešené a nekonečné.

Bohu je všetko možné, aj obrátenie toho najväčšieho hriešnika.

Nebo je vysoko. Tam sa vlastnými silami nedostaneme. Modlitba srdcom má však schopnosť vtiahnuť nás doň.

Vždy, keď v srdci vyslovíš Pánovo meno, on prichádza a prináša ti svoj pokoj.

Čo nedokážu vymodliť dospelí, to dokážu vymodliť deti.

Najviac a najčastejšie býva človek klamaný sám sebou.

Naše dni majú oživovať tri slová. Pochopenie, odpustenie a láska. Keď totiž pochopíme, odpustíme, a keď odpustíme, môžeme milovať.

Nech ťa naplní láska, aby si o nej vedel hovoriť a vedel ňou aj žiť.

Pravé šťastie pocítiš až vtedy, keď ho budeš vedieť rozdávať ostatným.

Najkrajší úsmev je ten, ktorý na tvári vyčarí duša.

Niet na svete horšej a strašnejšej choroby, než je slepota srdca.

Miluj Darcu, nielen dar.

Láska pretvára život do čoraz vznešenejších a nádhernejších podôb.

Otvor si dušu tak, aby si vždy jasne počul, čo ti vraví srdce.

Len Božou milosťou môže v tebe rásť všetko dobré. Tak o ňu pros.

Nepreceňuj sa. Nechaj konať Boha.

Všetky moje slová sú odrazom mojich myšlienok.

Smútok je znakom ešte nevyriešenej minulosti.

Dbaj o to, aby si vykonal každý dobrý skutok, ktorý bol ponúknutý práve tebe.

Ani nevieme, ako blízko sú pri nás naši zomrelí.

Človek je tvor, ktorý sa potrebuje zo srdca vyrozprávať, tak mu to umožní.

Pravý priateľ na teba nikdy nezabudne, ibaže by si ty zabudol na neho.

Stále máš možnosť napĺňať sa poznaním. Tak konaj!

Skryté slová a činy sú na to, aby ukázali tajomstvá duše človeka.

Ten, čo ťa smutným hlasom posiela preč, vo svojom srdci ťa úpenlivo prosí, aby si zostal.

Nám ľuďom nebolo dané konať zázraky, ale zato sme dostali možnosť vyprosiť si ich.

Svätí nemali svoju svätosť len pre seba, ale rozdávali ju aj iným.

Pri prosbách ti chce Ježiš dať to, o čo prosiš. Tak ako povedal: "Proste a dostanete." Natiahni k nemu ruky, aby si si mohol prevziať jeho dary a uvidieť, že sa k tebe skláňa.

Prečo sú  niektorí ľudia pri modlitbe tak často smutní, keď Boh je láska?

 

Autor: Miroslav Schlesinger