Choď na obsah Choď na menu
 


AFORIZMY O ŠŤASTÍ

Zaradiť jeden dobrý skutok k druhému tak, aby medzi nimi nebolo medzery, to nazývame šťastným životom.

M. Aurelius

 

 Najväčším šťastím človeka je, že môže žiť pre to, pre čo bol ochotný umrieť.

H.de Balzac

 

Nič nie je krajšie, ako rozdávať šťastie mnohým ľuďom.

L.v.Beethoven

 

Byť šťastný a iných urobiť šťastnými – to je úloha človeka.

B. Bolzano

 

Šťastie je len v láske, v myšlienke a v dobrote srdca. Všetko ostatné je bolesť.

O. Březina

 

Najšťastnejší je ten, kto má najmenej žiadostí.

Budha

 

Najväčším šťastím a najväčším nešťastím je nič si už neželať.

Carmen Sylva

 

Šťastie je slepé.

Cicero

 

Každý je strojcom svojho šťastia.

A.Claudius

 

Niet šťastia bez činnosti.

B. Diosraeli

 

Tajomstvo šťastia je radosť z diela vlastných rúk.

R.W.Emerson

 

Nehľadajte šťastie vonku, ale v sebe, lebo ináč ho nikdy nenájdete.

Epiktetos

 

Byť odkázaný sám na seba, znamená byť uvrhnutý do lona šťastia.

B.Franklin

 

Nemôžem byť šťastný, keď mi mnohí závidia.

J.W.Goethe

 

Šťastie neexistuje, sú len šťastní ľudia.

R.de Gourmont

 

Všetko čo viete o šťastí je to, že je vrtkavé.

F.B.Harte

 

Kto verí v šťastie, má šťastie.

F. Hebbel

 

Šťastie je ako hodiny – čím sú jednoduchšie, tým sa menej kazia.

S Chamfort

 

Šťastný je človek, ktorého varuje cudzia chyba.

J.A.Komenský

 

Neskoré šťastie býva ako krásna jeseň. Človek sa z neho teší dvojnásobne.

G.E.Lessing

 

Šťastie je ako slnko, i tieň musí byť, aby sa človek cítil dobre.

O.Ludwig

 

Šťastie nezáleží v tom, čo je okolo nás, ale v tom, čo v nás z toho ostáva.

M.Maeterlinck

 

Šťastie sa nemeria podľa titulov a peňazí, ale podľa zdravia a spokojnosti srdca.

P. Mantegazza

 

Šťastie a úspech sú nescudziteľným právom každého človeka.

O.S. Marden

 

Zvoľte si vždy cestu vernosti: ona vám otvorí bránu šťastia.

A.Maurois

 

Chcel by som mať kvapku šťastia alebo plný sud rozumu.

Menandros

 

Dokonalé šťastie sa vám znudí.

Moliére

 

Ten je šťastný, kto rozumie aforizmom.

J.Paul

 

Verte, že šťastie je v slobode a sloboda v odvahe.

Perikles

 

Kto sa stará o šťastie iných, nachádza svoje vlastné šťastie.

Platón

 

Šťastie je zdravé pre telo, ale pre rozvíjanie intelektu je dôležitý zármutok.

M.Proust

 

Dovoľme ľuďom, aby boli šťastní podľa ich vlastného uznania.

B.Prus

 

Šťastie sa zmenšuje a zráža v spomienkach. Ako lacná látka pri praní.

E.M.Remarque

 

Najväčšie šťastie väzí v ceste k šťastiu.

J.Renard

 

Šťastie je často iba pojem, ktorým pomenúvame cudzie zásluhy.

E. Rey

 

Len keď si uvedomíme svoju úlohu, hoci celkom bezvýznamnú, len potom budeme šťastní.

Saint-Exupéry

 

Názory ľudí sú časťou ich šťastia.

W. Shakespeare

 

Ľahšie si nadobudneš šťastie, ako ho udržíš.

P.Syrus

 

Kde šťastie dalo málo, málo môže vziať.

P.Syrus

 

V živote vládne šťastie, nie múdrosť.

Theophrastos

 

Pravé šťastie je v našich rukách. Nasleduje za dobrým životom ako tieň za predmetom.

L.N.Tolstoj

 

Toho, kto má šťastie, môžete hoci do vody hodiť – a vypláva s rybou v zuboch.

J Tuwim

 

Odvážnym šťastie žičí.

Vergilius

 

Vidíme ľudí padať z výšky veľkého šťastia pre chyby, ktoré ich tam povzniesli.

La Bruyére

 

Najväčšie šťastie je, keď človek vie, prečo je nešťastný.

F.M.Dostojevskij

 

Človek, ktorému nikto nezávidí, nie je šťastný.

Eshil

 

Akí by boli ľudia na svete šťastní, keby mohli nevedieť o zle.

A.Gilde

 

Človek je samé nešťastie.

Herodotos

 

V nešťastí starnú ľudia rýchlejšie.

Hesiodos

 

Nešťastím predčasne vädnú smrteľníci.

Homér

 

Najväčšie umenie je nestratiť v šťastí rozvahu a nešťastí pokoj.

V.Hugo

 

Nikto zlý nie je šťastný.

J.D.Juvenal

 

Oveľa viac cností je potrebné, aby sme vedeli znášať šťastie ako nešťastie.

La Rochefoucauld

 

Nikdy nie sme natoľko šťastní ani natoľko nešťastní, ako si namýšľame.

La Rochefoucauld

 

Nešťastím a bolesťou očisťuje sa človek od všetkých trosiek ako zlato ohňom.

B. Němcová

 

Dokiaľ budeš šťastný, napočítaš veľa priateľov. Keď šťastie odíde, ostaneš sám.

Ovidius

 

Prví sú rozumní a šťastní. Poslední nerozumní a nešťastní. Prostrední nešťastní, ale rozumní.

B. Pascal

 

Celé nešťastie človeka pochádza z toho, že nedokáže sedieť sám vo svojej izbe.

B.Pascal

 

„Mal som šťastie byť nešťastný“, smie dakedy povedať tak isto národ ako človek.

J. Paul

 

Neverte, že sa človek môže stať šťastným nešťastím iných.

Seneca

 

Neľudskou rozkošou je tešiť sa z cudzieho nešťastia.

Seneca

 

Nikdy nebude šťastný ten, kto so závisťou hľadí na šťastie druhého.

Seneca

 

Vtedy budeš mať pravé bohatstvo, keď uznáš, že šťastní sú tí, ktorým šťastie najmenej žičí.

Seneca

 

Nič v nás nevzbudí takú úctu ako človek statočne znášajúci nešťastie.

Seneca

 

Človek, ktorý neskúsil šťastie alebo nešťastie, umiera ako vojak, ktorý sa nikdy nestretol s nepriateľom.

W.Shakespeare

 

Nešťastie väčšiny ľudí väzí v tom, že majú čas spytovať sa, či sú šťastní alebo nie.

G.B.Shaw

 

V nešťastí dokáže sa múdrosť, v šťastí pokora, v biede trpezlivosť, v smrti bohatstvo.

F. Schiller

 

Úplne šťastný sa necíti nik, iba ak by bol opitý.

A.Schopenhauer

 

Ak sa budeš šťastím chvastať, nešťastie si privoláš.

P. Syrus

 

Niet takého šťastia, aby si bol vždy spokojný.

P.Syrus

 

Ten nie je šťastný, kto svoje šťastie netuší.

P.Syrus

 

Kam nešťastie chce ísť, tam si cestu nájde.

P.Syrus

 

Všetko, čo prináša jednotu medzi ľud, je šťastie, všetko, čo ho rozdeľuje, je zlo a znetvorenie.

L.N.Tolstoj