Choď na obsah Choď na menu
 


AFORIZMY O ŽIVOTE

Niet krajších rozprávok, ako tie ktoré píše sám život.

H. Ch. Andersen

 

Život je pekný a čokoľvek ti prinesie osud, nezabudni žiť!

Th Carlyle

 

Krásny je život, ak urobíš niečo dobré a spravodlivé!

F. M. Dostojevskij

 

Život je ako rad staníc, kde sme zameškali alebo chytili svoj vlak.

J. Galsworthy

 

Celý život je experiment.

O.W. Holmes

 

Život je vraj zmiešanina radosti a útrap.

M. Kukučín

 

Život je pomalé strácanie všetkého, čo milujeme.

M. Maeterlinck

 

Život je pevnosť, o ktorej ani ja, ani vy nič nevieme.

Napoleon

 

Život sa podobá knihe. Blázon listuje v nej letmo, zatiaľ čo múdry pri čítaní rozmýšľa, pretože vie, že ju môže čítať iba raz.

J. Paul

 

Život je neistá cesta.

W. Shakespeare

 

Život je plameň, ktorý neustále spaľuje, ale ktorý sa vždy znovu rozhorí keď sa narodí dieťa.

G.B. Shaw

 

Ľudský život  nie je nič iné ako reťaz zameškaných príležitostí.

Sokrates

 

Život nie je ani pôžitok, ani trápenie, ale práca, ktorú sme povinní konať a statočne dokonať.

L. N. Tolstoj

 

Život je sladký a radostný pre toho, kto môže mať niekoho rád a má čisté svedomie.

L. N. Tolstoj

 

Život je prax, nie teória. Životu sa nenaučíš z kníh.

S.H. Vajanský

 

Život je ohraničený smrťou ako deň dvadsiatou štvrtou hodinou.

V. Vančura

 

Po niečom túžiť, je už dôvod žiť.

J. Vrchlický

 

Krátky čas života je dostatočne dlhý na dobrý a čestný život.

Cicero

 

Len život, ktorý žijeme pre  ostatných, stojí za to.

A. Einstein

 

Stále sa hovorí, že život je krátky, ale človek môže mnoho vykonať, keď ho vie správne využiť.

J. W. Goethe

 

Každý človek je staviteľom vlastného života.

O. S. Marden

 

Nie ten človek žil viac, ktorý sa dožil vysokého veku, ale ten, ktorý svoj život väčšmi precítil.

J.J.Rousseau

 

Nemáme sa starať o to, aby sme dlho žili, ale aby sme žili naplno.

Seneca

 

Život má a môže byť ustavičnou radosťou.

L. N. Tolstoj

 

Najpríjemnejší život žijú tí, ktorí nemyslia.

J. Tuwim

 

Kto si neváži život, nezaslúži si ho.

L. da Vinci

 

Zmysel života vidím v tvorení a tvorenie je sebestačné a nepozná hraníc.

M. Gorkij

 

Nežijeme, ako chceme, ale ako vieme.

Menandros

 

Nášmu životu sa nič nevyrovná.

W. Shakespeare

 

Nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili.

Sokrat es

 

Na život sa pozerajme vážne, ale nikdy nie teragicky.

E. Heriot

 

Mnoho ľudí si skazí celý život predstavou nešťastia, ktoré im hrozí.

A. Maurois

 

Ľudia by občas potrebovali "deň voľna od života".

St. J. Lec

 

V živote sú všetci rovní, smrť dáva vynikajúcim vyniknúť.

G. B. Shaw

 

Kto sa nebojí života, nebojí sa ani smrti.

A. Schopenhauer

 

Cnostný človek nežije cnostne preto, lebo je mu to na osoh, ale pretože je to zákonom a životodarnou miazgou jeho bytia.

M. Gándhí