Choď na obsah Choď na menu
 


HODNOSTI V CIRKVI

Pápež
Je námestník Ježiša Krista, hlava katolíckej Cirkvi. Je zárukou jednoty Cirkvi.

Kardinál
Príslušník zvláštneho zboru, prináleží mu právo voliť pápeža. Pochádzajú z celého sveta. Niektorí trvalo sídlia v Ríme.


Metropolita, arcibiskup
Vedie cirkevnú provinciu. Je arcibiskupom diecézy, v ktorej stojí na jej čele. Liturgickým znakom metropolitu je pálium – biely pás z čistej ovčej vlny s vyšitými čiernymi krížikmi. Nosí sa okolo krku.


Diecézny biskup
Nástupca apoštolov. Menuje ho pápež. Je na čele diecézy, ktorú spravuje.


Pomocný biskup
Pomáha svojmu diecéznemu biskupovi


Generálny vikár
Pomáha biskupovi pri správe diecézy.


Administrátor diecézy
Dočasne spravuje diecézu v prípade, že nie je táto funkcia obsadená (úmrtie, preloženie, …) sídelným biskupom. Jeho úrad končí, keď diecézu prevezme nový sídelný biskup, alebo z iných dôvodov.

Kanonik
Je členom kapituly kňazov. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečenie slávnostných bohoslužieb v kostole a podpora biskupa pri správe diecézy.

Dekan
Kňaz, ktorý stojí na čele dekanátu, ktorý tvorí viacero farností. Školský dekan má na starosti vyučovanie náboženstva na školách patriacich do dekanátu.

Farár, správca farnosti
Kňaz, ktorý spravuje farnosť.


Kaplán
Kňaz, ktorý pomáha farárovi pri pastoračnej činnosti vo farnosti.